KotiRemontointi ja rakentaminenHarkitsetko valokuitua - kaikki tärkein aiheesta on nyt täällä

Harkitsetko valokuitua – kaikki tärkein aiheesta on nyt täällä

Valokuituliittymien kiihtyvä myynti ja markkinointi ovat synnyttäneet väärinkäsityksiä ja sekavuutta kuluttajien keskuudessa sekä mediassa. Alle on koottu lista tärkeimmistä seikoista, joita valokuitua hankkivan kannattaa ottaa huomioon palveluita vertaillessaan.  


1. Onko kyse vain valokuituliittymän rakentamisesta vai myös internetyhteydestä?  

Valokuidulla toteutettu internetyhteys rakentuu kahdesta osasta: valokuituliittymästä ja internetyhteydestä. Valokuituliittymän rakentaminen viittaa valokuituinfrastruktuurin rakentamisprosessiin, jossa valokuitukaapelit asennetaan ja kytketään kiinteistöön ja asuinalueeseen. Sen lisäksi tarvitaan aina internetyhteys, jolla valokuituliittymä voidaan yhdistää verkkoon.   
   


Osa valokuituliittymiä myyvistä toimijoista tarjoaa vain valokuituliittymän rakentamista. Yllätyksenä voi tulla, että internetyhteydestä on maksettava valitulle operaattorille erikseen valokuidun liittymis-, ylläpito- ja kuukausimaksujen päälle.  


2. Mitä kustannuksia valokuituliittymän hankinta ja ylläpito sisältää?  
   


Rakentamisen kustannukset  

On tärkeää selvittää, veloitetaanko valokuituliittymän rakentamisesta ja asennuksesta asiakkaalta erikseen. Asennus voi olla myös maksuton tai alennettu, kun sitoudutaan tiettyyn sopimuskauteen esimerkiksi internetyhteyden hankinnassa.  
  
Kuukausimaksut

Kuukausimaksujen vertailussa tulee ottaa huomioon, sisältyykö maksuun valokuituliittymän rakennustöiden kustannuksia, internetyhteys tai muita palveluita. Kokonaiskustannukset kannattaa laskea useamman vuoden ajalle. Valokuituliittymän myyjältä voi pyytää laskelmaa kaikista kustannuksista. 


Avaus- tai liittymismaksut
Avaus- tai liittymismaksu on yleensä yksittäinen maksu, joka peritään liittymän aktivoimisesta ja käyttövalmiiksi saattamisesta. Usein puhutaan myös kytkentämaksusta. Tämä maksu voi kattaa erilaisia kustannuksia, kuten asennustyötä, kaapeleiden kytkentää ja tarvittavien laitteiden toimittamista.   
  
Verkon ylläpitomaksut  

Muodostuuko valokuituverkon ja siihen liittyvien laitteiden ylläpidosta ja huollosta erillisiä maksuja? Joissakin tapauksissa palveluntarjoaja voi veloittaa ylläpitomaksun tai tarjota ylläpitoon erilaisia palvelupaketteja. Ylläpitomaksuja voi joutua myös maksamaan, vaikka internetyhteyden sopimus olisi päättynyt tai väliaikaisesti katkolla. Sopimuksesta voi joutua maksamaan myös irtisanomismaksun valokuituverkon rakentajalle, jos haluaa irrottautua ylläpitomaksuista kokonaan.  
  
Maksut verkkolaitteista  

Valokuituyhteyden käyttämiseksi tarvitaan verkkolaite, joka toimii liittymän ja laitteiden välisen yhteyden muodostajana. Usein vähintään yksi verkkolaite kuuluu valokuituliittymän hankintapakettiin. Laitteita voi hankkia eri hintaluokissa, ja hinta voi vaihdella toiminnallisuuksien, nopeuden ja palveluntarjoajan mukaan. 

Hinnanmuutokset  

Palveluntarjoajilla voi olla käytäntöjä hinnoittelun muutoksista, esimerkiksi vuosittaisista indeksikorotuksista tai muista syistä johtuvista hintamuutoksista. Näiden muutosten vaikutukset kustannuksiin on hyvä ymmärtää ennen sopimuksen allekirjoittamista. 
 
Peruutusmaksu
Valokuituliittymän hankinnan peruuttamisen kustannukset liittyvät usein alueen rakentamispäätökseen. Useimmiten tilaus on sitova sillä olettamuksella, että valokuituyhtiö tekee rakentamispäätöksen sovitun ajan sisällä tilauksesta. Yleinen käytäntö alalla on, että jos asiakas peruu tilauksen, siitä peritään maksu. Jos taas valokuituyhtiö vetäytyy eli tekee kielteisen rakentamispäätöksen, eikä rakennakaan alueelle, silloin peruutusmaksua ei peritä, eikä silloinkaan, jos rakentamispäätöstä ei olla tehty sovitun ajan sisällä. 


3. Muut huomioon otettavat asiat

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalla on aina oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä viimeistään 14 päivän kuluttua peruutusajan alkamisesta. Peruutusaika alkaa sopimuksen tekemisestä tai tilausvahvistuksen/tavaran vastaanottamisesta.  

Kun valokuituverkkoa rakennetaan markkinaehtoisesti, rakentamispäätös alueelle vaatii riittävästi tilaajia, jotta verkon rakentaminen on kannattavaa. Rakennuspäätös tehdään pääsääntöisesti heti, kun alueella on tarpeeksi tilaajia.  

TSEKKAA MYÖS NÄMÄ

SUOSITUIMMAT