KotiUutisetEtelä-Suomen viime vuoden talousveden laatu selvitettiin

Etelä-Suomen viime vuoden talousveden laatu selvitettiin

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo vesilaitosten toimittaman talousveden laatua ja vastaa säännöllisestä näytteenotosta. Aluehallintovirasto kokoaa kuntien toimittamat tutkimustiedot alueeltaan vuosittain. Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lähes kaikki vuoden 2021 tutkimustuloksista täyttivät veden laadulle asetetut vaatimukset ja tavoitteet.

Talousvettä käytetään kotitalouksissa esimerkiksi juomavetenä, ruuan valmistukseen ja hygienian ylläpitoon. Talousvettä on myös elintarvikealan yritysten käytössä oleva vesi. Viranomaiset seuraavat talousveden laatua säännöllisesti varmistaakseen, että se täyttää lainsäädännössä asetetut vaatimukset eikä aiheuta käyttäjälle terveyshaittaa.

Suomessa vesilaitosten toimittama talousvesi on erittäin hyvälaatuista ja sitä on turvallista käyttää. Vuonna 2021 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle raportoitavien vedenjakelualueiden tutkimustuloksista 99,9 prosenttia täytti talousveden laadulle asetetut terveysperusteiset vaatimukset. Vaatimusten vastaisia tilanteita havaittiin viidellä vedenjakelualueella.

Jos veden laatu ei täytä vaatimuksia, kunnan terveydensuojeluviranomainen selvittää yhdessä vesilaitoksen kanssa, mistä häiriö johtuu. Viranomaisen tulee tarvittaessa määrätä veden toimittaja tekemään tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi pikaisesti.

Laatutavoitteet täyttyivät hyvin – raudasta ja pesäkkeiden lukumäärästä eniten poikkeamia

Talousveden laadulle asetetut tavoitteet täyttyivät myös hyvin. Laatutavoitteita ei ole asetettu terveydellisin perustein, vaan ne kuvastavat veden yleistä laatua ja käyttökelpoisuutta. Laatutavoitteet täytti 99,4 prosenttia Etelä-Suomen aluehallintovirastolle raportoitavien vedenjakelualueiden tutkimustuloksista.

Eniten poikkeamia tavoitteista aiheutti veden suuri rautapitoisuus: 3,3 prosenttia raudan tutkimustuloksista ei täyttänyt laatutavoitteita.

”Jos syy on raakaveden ominaisuuksissa, tilannetta saadaan korjattua tehostamalla vedenkäsittelyprosessia”, kertoo ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Sini Mustakallio Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Pesäkkeiden lukumäärässä havaittiin tavallista enemmän poikkeamia: 49 näytteessä eli 3,3 prosentissa kaikista näytteistä oli pesäkkeiden lukumäärässä muutos. Pesäkkeiden lukumäärän (heterotrofisen pesäkeluvun) määrityksessä arvioidaan vedessä olevien elävien aerobisten, heterotrofisten bakteereiden sekä hiivojen ja homeiden lukumäärä.

”Poikkeamista 39 koski yhtä vedenjakelualuetta ja johtui laitoksen saneerauksen aikaisesta aktiivihiililaitoksen ohituksesta”, Mustakallio sanoo.

Näytteenoton puutteet lisääntyivät

Vuonna 2021 näytteenotossa oli edellisvuosia enemmän puutteita – siitäkin huolimatta, että aluehallintovirasto on muistuttanut kuntien terveydensuojeluviranomaisia korjaamaan puutteet. Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen raportoitavista vesilaitoksista noin joka toisella näytteenotto oli yksittäisten tai useiden muuttujien osalta puutteellista.

”Lähes jokaisella vedenjakelualueella näytteenotto perustuu riskinarvioinnin pohjalta laadittuun näytteenottosuunnitelmaan. Jos suunnitelmaa ei syystä tai toisesta noudateta, se tarkoittaa näytteenoton puutetta”, Sini Mustakallio sanoo.

Aluehallintovirasto muistuttaa kuntia edelleen korjaamaan puutteet näytteenotossa.

Talousveden laatua valvotaan koko Euroopan unionin tasolla

Kuntien tulee toimittaa tiedot talousveden valvonnasta ja laadusta aluehallintovirastoon vuosittain. Aluehallintovirasto kokoaa oman alueensa tiedot ja toimittaa ne edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, joka laatii tuloksista valtakunnallisen yhteenvedon. Joka kolmas vuosi tiedot raportoidaan myös Euroopan komissiolle, joka seuraa veden laatua koko EU:n tasolla.

Raportointi kerätään nykyisellä tavalla vielä vuoden 2022 valvontatiedoista. Vuoden 2023 alusta raportointi muuttuu, kun juomavesidirektiivi (EU) 2020/2184 saatetaan kansalliseen lainsäädäntöön.

Laatutiedot raportoidaan niiltä vedenjakelualueilta, joilla vettä toimitetaan vähintään 1000 m³ päivässä tai vähintään 5000 käyttäjälle. Vuonna 2021 Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella oli 37 raportointikriteerit täyttävää vedenjakelualuetta. Näiden vedenjakelualueiden jakamaa talousvettä käyttää yhteensä lähes 2,2 miljoonaa ihmistä.

Lähde: Aluehallintovirasto

TSEKKAA MYÖS NÄMÄ

SUOSITUIMMAT