KotiAsuminenSuihkuun nukahtamisesta aiheutui suuri vesivahinko - vuokrasopimuksen purkamiseen ei ollut perusteita

Suihkuun nukahtamisesta aiheutui suuri vesivahinko – vuokrasopimuksen purkamiseen ei ollut perusteita

Vuokralainen oli tuoreen oikeustapauksen mukaan aiheuttanut mittavan vesivahingon nukahtamalla suihkuun. Vuokranantaja vaati tämän vuoksi ensisijaisesti vuokrasopimuksen purkamista ja toissijaisesti sopimuksen irtisanomista. Käräjäoikeuden mukaan perusteita vuokrasopimuksen purkamiselle ei ollut. Vuokrasopimus vahvistettiin kuitenkin irtisanotuksi, koska vuokranantajalta ei voitu kohtuudella edellyttää vuokrasuhteen jatkamista. Hovioikeus ei myöntänyt käsittelylupaa 3.11.2022, joten ratkaisu jäi pysyväksi.

Vuokralaisen aiheuttama vesivahinko oikeutti irtisanomaan vuokrasopimuksen

Vuokranantaja oli vaatinut vuokrasopimuksen purkamista, koska vuokralainen oli hänen mukaansa suihkuun nukahtamalla rikkonut lain tarkoittamalla tavalla sitä, mitä terveyden ja järjestyksen säilymiseksi on määrätty. ”Vuokralainen oli tuomioistuimen mukaan menetellyt huolimattomasti, mutta kysymys ei kuitenkaan ollut teosta, jota olisi voitu pitää asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisena perusteena purkaa sopimus päättymään heti”, Suomen Vuokranantajat ry:n lakimies Saara Penttilä avaa.

Irtisanominen sen sijaan oli käräjäoikeuden mukaan mahdollista, sillä tapauksen mukaisissa olosuhteissa vuokranantajalta ei voitu kohtuudella edellyttää vuokrasuhteen jatkamista. ”Vahinko oli suuri, määrältään yli 11 000 euroa ja vuokralaisen maksukyky oli heikko, joten käräjäoikeuskin piti epätodennäköisenä, että vuokranantaja saisi ainakaan lyhyessä ajassa perittyä vuokralaiselta korvausta aiheutuneesta vahingosta.”, Penttilä kertoo.

Vuokralainen vaati vastakanteella irtisanomisen julistamista tehottomaksi, koska hänen mukaansa sitä oli pidettävä kohtuuttomana, eikä sille ollut hyvän tavan mukaista perustetta. Vuokralaisen mukaan hänen olisi ollut vaikeaa löytää vastaava asunto muualta. ”Tämä oli käräjäoikeuden mukaan sinänsä totta, mutta mahdottomaksi asunnon löytämistä ei kuitenkaan näytetty, joten käräjäoikeus hylkäsi vastakanteen ja vahvisti vuokrasopimuksen irtisanotuksi”, tiivistää Penttilä.

Vuokrasopimuksen purkaminen on järeä keino päättää vuokrasopimus

Vuokrasopimuksen purkaminen päättää vuokrasopimuksen välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Vuokranantajan perusteet purkaa vuokrasopimus onkin lueteltu laissa tyhjentävästi. Osa perusteista edellyttää lisäksi varoitusta antamista ennen, kuin sopimus voidaan purkaa. Varoitusta ei kuitenkaan tarvita, jos vuokralainen on menetellyt erittäin moitittavasti.

Vuokranantaja vetosi käsillä olevassa tapauksessa purkamisen perusteena siihen, että vuokralainen oli hänen mukaansa rikkonut sitä, mitä terveyden ja järjestyksen säilymiseksi oli määrätty. Lain ja kyseisen taloyhtiön järjestyssääntöjen mukaan asukkaan tuli hoitaa huoneistoaan huolellisesti. Lisäksi vuokralaisen menettely oli ollut vuokranantajan käsityksen mukaan erityisen moitittavaa, joten sopimus oli voitu vuokranantajan mukaan purkaa ilman varoitusta. Käräjäoikeus oli tästä kuitenkin eri mieltä.

”Käräjäoikeuden mukaan laissa tarkoitettu terveyden ja järjestyksen säilymiseksi säädetyn tai määrätyn rikkominen ilmenee ennemminkin sellaisina tekoina, jotka jollakin tavalla vaarantavat terveyttä tai järjestystä. Tällaisena voidaan käräjäoikeuden mukaan pitää esimerkiksi taloyhtiön alueella tehtyjä rikoksia, mutta ei tämänkaltaisia vahinkoja siitäkään huolimatta, että vuokralainen oli riidattomasti aiheuttanut ne omalla huolimattomuudellaan. Vuokralaisen toiminnan moitittavuus ei tullut arvioitavaksi, koska purkuperustettakaan ei käräjäoikeuden mukaan ollut”, Penttilä summaa.

Lähde ja kuva: Suomen Vuokranantajat ry

Lue lisää aiheesta!

TSEKKAA MYÖS NÄMÄ

SUOSITUIMMAT