KotiIdeat / vinkkejäVarmista energiatehokkuus - lue vinkit ilmanvaihdon säätämiseen

Varmista energiatehokkuus – lue vinkit ilmanvaihdon säätämiseen

Yksi suurista energiankulutukseen vaikuttavista toiminnoista rakennuksessa on ilmanvaihto. Jotta järjestelmä toimii energiatehokkaasti ja sisäolosuhteet kiinteistössä ovat kunnossa, on hyvä tarkistaa järjestelmän toiminta ja asetukset. Tulevan talven aikana on myös syytä tarkistaa mahdollisuudet säätää ilmanvaihtoa energiaa säästävämmäksi esim. käyntiaikoja ja ilmavirtoja ohjaamalla muissa kuin asuinrakennuksissa, joissa ilmanvaihdon pitää pääsääntöisesti olla toiminnassa jatkuvasti. 

“Ilmanvaihtoon liittyvät energiatehokkuustoimet säästävät sekä lämpöä että sähköä, siksi ilmanvaihtoon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Myös ilmanvaihdossa on mahdollista huomioida kulutusjousto esimerkiksi siirtymällä tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ohjaukseen”, korostaa johtava asiantuntija Harri Heinaro Motiva Oy:stä. 

”Keskeistä on se, että käytetään alan asiantuntijaa, jos muutoksia tehdään. Tee se itse – tyyppiset muutokset johtavat todennäköisesti ei toivottuun lopputulokseen. Oikein huollettu ja säädetty järjestelmä toimii myös energiatehokkaasti, käyttäjien tai rakenteiden kärsimättä”, muistuttaa toiminnanjohtaja Samuli Könkö Suomen LVI-liitosta. 

“Energiansäästötoimenpiteitä tehtäessä pitää varmistaa, että niillä ei heikennetä sisäilman laatua. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että ilmanvaihto käynnistetään viimeistään 2−3 tuntia ennen käyttäjien saapumista, jos ilmanvaihto ei ole jatkuvasti toiminnassa. Tällä tavoin varmistetaan rakennusmateriaalipäästöjen ja mahdollisen radonin pitoisuuksien alentaminen normaalille tasolle. Ilmanvaihdon säätöjä tehdessä on varmistettava, etteivät rakennuksen painesuhteet ole erityisen yli- tai alipaineiset. Ilmanvaihdon oikean toiminnan varmistamisella saadaan ilmanvaihdosta paras mahdollinen hyöty”, painottaa Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Mervi Ahola

Vinkit ilmanvaihdon tarkistuksiin  

  • Aseta käyntiajat tilojen todellisten käyttöaikojen mukaan, porrasta käyntiinlähdöt. Varmista aina kuitenkin riittävä ilmanvaihto.​ 
  • Ohjelmoi ilmavirrat tarpeen mukaan, hyödynnä osatehoja aikaohjelmissa. ​ 
  • Varmista lämmöntalteenottolaitteiden (LTO) toiminta esim. kaksi kertaa lämmityskauden aikana. Tarkasta myös LTO:n puhtaus, tiiveys ja LTO-nesteen oikea pitoisuus.​ 
  • Ohjelmoi erillispoistot tarpeenmukaisesti, hyödynnä osatehoja.
  • Aseta sisäänpuhalluslämpötilat käyttöön sopivalle tasolle (esim. +19 °C). Lämmitetään tiloja lämmitysverkostolla, ei ilmanvaihdolla. Tarkista myös muut asetukset ja säätöjen toiminta. 
  • Ilmalämmityskohteissa sisäänpuhalluslämpötila asetetaan käyttötarkoitukseen soveltuvan sisälämpötilan perusteella.​ 
  • Tarkista ilmanvaihtokoneiden kiertoilman käyttö ja säädön toiminta. Tarkista myös siirtoilman tarkoituksenmukainen käyttö.​
  • Huolehti suodattimien oikea-aikaisesta vaihdosta. Erityisen likaiset suodattimet lisäävät sähkönkulutusta koneissa, joissa on taajuusmuuttajamoottori ja ilmavirta pidetään tasaisena painehäviöiden kasvaessa. 

Lähde: Motiva Oy

TSEKKAA MYÖS NÄMÄ

SUOSITUIMMAT